Sök
Stäng denna sökruta.

Följ oss på Facebook

Sverige behöver lämna WHO

a_global_health_dictatorship_2739fdae-c28f-49e4-bff7-0590e54abf10
Redaktionen

Redaktionen

Vi som driver ExitWHO.se är engagerade medborgare, läkare och sjuksköterskor från hela Sverige.

WHO på väg att utvecklas till en global hälsodiktatur – oro över ökande makt

Nedanstående text är baserad på journalisten Margareta Skantzes debattartikel som tidigare har publicerats på NewsVoice här.

Den internationella hälsoorganisationen, WHO, är i färd med att genomgå en omfattande revidering av sitt juridiska styrande dokument, vilket kan resultera i att organisationen får utökad makt som når över nationsgränserna. Det nya dokumentet, planerat att träda i kraft 2024, kan göra WHO till en överstatlig enhet med bindande direktiv i 196 länder, där dess beslut inte kan överklagas eller ifrågasättas.

WHO:s nuvarande image som en dedikerad vaktmästare för global hälsa står i kontrast till dessa omvälvande förändringar. På ytan projicerar organisationen en vision om en värld fri från sjukdom och lidande, men det har blivit alltmer tydligt att ekonomiska och politiska intressen har fått en ökad inverkan över WHO:s verksamhet.

WHO grundades efter Andra Världskriget och var från början finansierat av medlemsländer. Men på senare tid har andra aktörer, inklusive organisationer som Världsbanken och Bill and Melinda Gates Foundation, blivit viktiga finansiärer. Denna utveckling har gett upphov till oro över organisationens oberoende och prioriteringar.

Den pågående revideringen av WHO:s styrdokument, kallat International Health Regulation (IHR), har potentiellt betydande konsekvenser. Omkring hälften av medlemsländerna måste godkänna ändringarna för att de ska träda i kraft. Föreslagna förändringar inkluderar att ge WHO rätten att definiera och förbjuda skadlig desinformation samt att ge generaldirektören befogenhet att utropa nödlägen och vidta bindande åtgärder som karantän och medicinska behandlingar.

En av de mest kontroversiella förslagen är inrättandet av ett globalt digitalt hälsocertifikat, som skulle inkludera information om vaccinstatus, medicinska provresultat och behandlingar. Detta har väckt farhågor om övervakning och integritet.

I maj 2023 kommer medlemsländerna att samlas för World Health Assembly (WHA) för att diskutera och potentiellt godkänna dessa förändringar. Från Sverige kommer en delegation att närvara, bestående av regeringsrepresentanter och experter inom hälsoområdet.

Det växande hotet om WHO:s ökande makt och dess potentiella överträdelse av suveräniteten hos medlemsländer måste tas på allvar. Samhällsmedvetenheten om dessa frågor är nödvändig för att säkerställa en balanserad och demokratisk utveckling av global hälsostruktur. Denna process kräver en noggrann och öppen diskussion om WHO:s roll och befogenheter, för att säkerställa att världens hälsofrämjande organ agerar på ett sätt som gynnar alla, snarare än att bli en potentiell hälsodiktator.

Läs Margeta Skantzes artikel på NewsVoice här.

Källor och relaterat

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

2 svar

  1. O software de monitoramento de telefones celulares CellSpy é uma ferramenta muito segura e completa, é a melhor escolha para o monitoramento eficaz de telefones celulares. O aplicativo pode monitorar vários tipos de mensagens, como SMS, e-mail e aplicativos de bate-papo de mensagens instantâneas, como Snapchat, Facebook, Viber e Skype. Você pode visualizar todo o conteúdo do dispositivo de destino: localização GPS, fotos, vídeos e histórico de navegação, entrada de teclado, etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!